khách sạn quảng trường
slide2
slide3
slide3
slide4
slide6
KHÁCH SẠN QUẢNG TRƯỜNG
Địa chỉ: Đường Lưu Cơ, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Tel: (0229)3893.567 – (0229)3893.789 ; Fax: (0229)3893222 |
Hotline: 0913 292 573 – 0942 092 592
Email: hoansquarehotel@gmail.com    |   Website:  http://ninhbinhsquarehotel.com

 

KHÁCH SẠN QUẢNG TRƯỜNG
Địa chỉ: Đường Lưu Cơ, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Tel: 030 3893789 | 0913 292 573  |  Fax: 030 3893222  *  Email: hoansquarehotel@gmail.com   |  Website: http://ninhbinhsquarehotel.com