khách sạn quảng trường
slide2
slide3
slide3
slide4
slide6

Dịch vụ vận chuyển, đưa đón khách từ bến xe, ga tàu, sân bay

Dịch vụ vận chuyển, đưa đón khách từ bến xe, ga tàu, sân bay

xwhn8aq

KHÁCH SẠN QUẢNG TRƯỜNG
Địa chỉ: Đường Lưu Cơ, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Tel: 030 3893789 | 0913 292 573  |  Fax: 030 3893222  *  Email: hoansquarehotel@gmail.com   |  Website: http://ninhbinhsquarehotel.com